Vartotojų zona

Prisiminti prisijungimo duomenis

Pastatų administravimas

 

Gyvenamųjų namų ūkio priežiūros organizavimas

Gyvenamųjų namų dokumentacijos tvarkymas

Statinio techninės priežiūros žurnalo pildymas

Statinio energetinio paso pildymas

Statinio ir jo inžinerinių sistemų rangovų garantinių įsipareigojimų administravimas

Metinės statinio apžiūros

 

 

Butų savininkų informacijos kitimo administravimas

 

Valymo ir teritorijos priežiūros darbų organizavimas

Reagavimas į gyventojų pageidavimus bei pretenzijas

Skaitiklių parodymų susisteminimas

Subrangovų sąskaitų administravimas

Gyventojų sąskaitų formavimas bei pateikimas

Namo susirinkimų, apklausų organizavimas ir dokumentavimas

Subrangovų paslaugų administravimas

Smulkių remonto darbų atlikimas

Statinio ir teritorijos modernizavimo organizavimas

 

 

Konstrukcijų ir bendrųjų patalpų nuolatinė techninė priežiūra

 

Šilumos ūkio techninė priežiūra

Šildymo ir karšto vandens sistemų techninės priežiūros vykdymas,pagal galiojančius reglamentus

Atsakingų asmenų už šilumos ūkį skyrimas

Šildymo sistemų paruošimas sezonui

Elektros ūkio techninė priežiūra

Elektros ūkio techninės priežiūros vykdymas, pagal galiojančius reglamentus

Atsakingų asmenų už elektros ūkį skyrimas

Vidaus perdegusių šviestuvų lempučių keitimas

Lauko perdegusių šviestuvų lempučių keitimas

Telefonspynės priežiūra