Vartotojų zona

Prisiminti prisijungimo duomenis

Objektas  - "ELIJA" Mokyklos g. 62, Palanga

Nuo 2019 01 01 d.

 

Teikiamų paslaugų sąrašas ir įkainiai

 

Tiesioginės paslaugos apartamentams

 

Paslaugos

Mato vnt

Apskaičiavimo metodika

Įkainis, € be PVM

Šildymas

Eur/kWh

Pagal apartamentų rodmenis

Dujų kaina+katilo elektra. Pagal pirminio paslaugų tiekėjo įkainius.

Šaltas vanduo

Eur/m3

Pagal apartamentų rodmenis

Pagal pirminio paslaugų tiekėjo įkainius , įvertinus namo nuostolius + siurblinės elektra

Karštas vanduo

Eur/m3

Pagal apartamentų rodmenis

5,30

Vandens abonimentinis mokestis

Eur/mėn

Fiksuotas mokestis apartamentui

Abonentinis tiekėjo mokestis + skaitliukų keitimo mokestis - 1,44

 

Bendros paslaugos apartamentams

 

Paslaugos

Mato vnt

Apskaičiavimo metodika

                     Įkainis, € be PVM

Bendrų patalpų šildymas

Eur/m2

Padalinama turimam bendrų patalpų plotui

Dujų kaina+katilo elektra-apartamentų šil. minus cirkuliacija. Pagal paslaugų tiekėjo įkainius.

Karšto vandens cirkuliacija

Eur/m3

Pagal skaitliuko rodmenis. Padalinama turimam buto plotui.

Dujų kaina minus (-) karšto vandens suma.

Bendrų patalpų elektra

Eur/m2

Pagal pastato skaitiklio rodmenis. Padalinama turimam buto plotui.

Pagal paslaugų tiekėjo įkainius

Bendrų patalpų valymas

Eur/m2

Pagal apartamentų plotą

0,12

Aplinkos tvarkymas

Eur/m2

Pagal apartamentų plotą

0,15

Fasadinių langų valymas

Eur/m2

Pagal apartamentui priklausančių fas. langų plotą

Pagal paslaugų tiekėjo įkainius

 

Netiesioginės paslaugos apartamentams

 

Paslaugos

Mato vnt

Apskaičiavimo metodika

Įkainis, € be PVM

Administravimas

Eur/m2

Pagal apartamentų plotą

0,16

Pastato draudimas

Eur/m2

Pagal apartamentų plotą

Pagal paslaugų tiekėjo įkainius

Šilumos ir vandens tinklų eksploatavimas

Eur/m2

Pagal apartamentų plotą

Pagal paslaugų tiekėjo įkainius

Šildymo ūkio eksploatavimas

Eur/m2

Pagal apartamentų plotą

0,13

Liftų priežiūra ir aptarnavimas

Eur/m2

Pagal apartamentų plotą

Pagal paslaugų tiekėjo įkainius

Pastatų techninė priežiūra

Eur/m2

Pagal apartamentų plotą

Pagal paslaugų tiekėjo įkainius

Kaupiamosios lėšos

Eur/mėn

Fiksuotas mokestis aparatmentui

1,20

Kapitalinis remontas

Eur/m2

Pagal apartamentų plotą

Pagal paslaugų tiekėjo įkainius   ir sutartį.

 

 

Administratorius:

UAB „Palangos ūkis“

Direktorė Rasa Milčienė